بررسی موردی

سازمان ورزش بسیج

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان بسیج ورزش، به عنوان یک پژوهشکده مجازی، با هدف تئوری پردازی در حوزه علوم ورزشی و ایجاد شبکه بین جامعه علمی و نیز ایجاد ارتباط موثر با مراکز علمی و فرهنگی کشور راه اندازی شده است.

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان ورزش بسیج
  • طراحی وب سایت
basijcssc.ir

برای پروژه بعدی تان نیاز به یک تیم با تجربه دارید؟

با ما تماس بگیرید