زادوس نام فارسی مرکوری است. در اساطیر رم باستان وی را الهه‌ی تجارت و بازرگانی، و نیز حامی تاجران و بازرگانان می نامیدند.

سعید جمشیدی

مدیر // توسعه دهنده ی وب

سعید جمشیدی

سعید جمشیدی شرکت زادوس

نوید حسینی

طراح رابط کاربری

نوید حسینی

نوید حسینی شرکت زادوس

میلاد حیدرزاده

مدیر بازرگانی

میلاد حیدرزاده

محمدرضا ابراهیمی

توسعه دهنده

محمدرضا ابراهیمی

هدیه ابراهیمی

توسعه دهنده

هدیه ابراهیمی

راه درازی در پیش داریم

از سال 1386 و با نام زادوس در اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران، ثبت شده ایم، اما پیشینه فعالیت ما در دنیای نرم افزار، به یک دهه قبل از آن باز می گردد.